Van Mameren Juiste Makelaar Hilversum, Gooi en AmsterdamDe locale expert bij aankoop & verkoop van uw woning ( info@vanmamerenmakelaardij.nl )

Privacyverklaring VAN MAMEREN MAKELAARDIJ

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.vanmamerenmakelaardij.nl.

PRIVACYVERKLARING

U heeft te maken met makelaardij Van Mameren Makelaardij. Makelaardij Van

Mameren is lid van de NVM. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met

uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’

staat, wordt makelaardij Van Mameren Makelaardij bedoeld. In deze verklaring

wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM en aan brainbay B.V., een

dochteronderneming van de NVM, worden verstrekt en wat NVM/brainbay met

deze gegevens doet.

Brainbay is door de NVM opgericht om ten behoeve van de leden van de NVM

producten en diensten te ontwikkelen gebaseerd op aangeleverde data van de leden en van niet

NVM-leden alsmede voor het doen van onderzoek naar de onroerend goed markt.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar:

• U wilt uw woning verkopen.

• U wilt uw woning verhuren.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de NVM-makelaar:

• U wilt een woning kopen.

• U wilt een woning huren.

U wilt een woning laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-taxateur:

• U wilt een woning laten taxeren.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar ingeschakeld dan zijn

de volgende situaties mogelijk:

• U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar.

• U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden.

• U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden.

• U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden.

Bij bedrijfspanden

U wilt uw bedrijfspand  verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de

NVM-makelaar:

• U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen.

• U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren.

U wilt een bedrijfspand  laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-taxateur:

• U wilt een bedrijfspand  laten taxeren.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Van Mameren Makelaardij de verwerkingsverantwoordelijke. De

contactgegevens zijn:

E.R. van Mameren RM/RT

KvK nummer: 32132615

Hindelaan 65, 1216 CT Hilversum

info@vanmamerenmakelaardij.nl

06-51098008

035-6281626

Wij nemen uw privacy serieus

De NVM-makelaar en NVM/brainbay nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom

gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens

zorgvuldig en volgens de wettelijke voorschriften. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een

adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik,

ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren

continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede

privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek

naar de makelaar.

NVM/brainbay verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten

welke gegevens NVM/brainbay verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die

vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar

de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de

gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of

verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem

dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan

kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl .

In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich mogelijk over de klacht

buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens?

De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart

de NVM-makelaar echter langdurig:

• Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVMmakelaar

gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.

• De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming

van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVMmakelaar

5 jaar.