Disclaimer

Disclaimer

Van Mameren Makelaardij, de eigenaar van deze site, neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van deze site en streeft ernaar dat alle informatie correct is. Als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen kunnen echter onjuistheden voorkomen. Daarom kunnen er geen rechten ontleend worden aan publicaties op deze site. Van Mameren Makelaardij heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst. Van Mameren Makelaardij accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuiste informatie of onjuistheden zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Het auteursrecht, de databankrechten en de overige intellectuele eigendomsrechten van deze site ten aanzien van de inhoud en de vormgeving berusten bij Van Mameren Makelaardij. De auteursrechten en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Materiaal van deze website mag niet op geen enkele wijze gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van Van Mameren Makelaardij. Van Mameren Makelaardij staat uitdrukkelijk niet toe dat op stelselmatig en herhaalde wijze informatie van deze site wordt opgevraagd en of (her)gebruikt of anderszins ter beschikking wordt gesteld aan het publiek al dan niet door middel van links, deeplinks of frames ten behoeve van de diensten van derden.

Door Van Mameren Makelaardij wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door haar verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Deze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag van het ter zake gefactureerde honorarium.