Van Mameren Juiste Makelaar Hilversum, Gooi en AmsterdamDe locale expert bij aankoop & verkoop van uw woning ( info@vanmamerenmakelaardij.nl )

Disclaimer

Indien u deze website bezoekt en/of gebruik maakt van deze website dan gaat u akkoord met het feit dat u gebonden bent door de in dit document genoemde voorwaarden.

Getoonde beelden of omschrijvingen van de onroerend goed objecten en/of nieuwsfeiten nadien kunnen tot gevolg hebben dat een onroerend goed een ander beeld vormt dan de oorspronkelijke eigenaar van het object bedoeld en/of een gewijzigd advies behoeft.

Van Mameren Makelaardij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitkomen van prognoses of verwachtingen binnen de woningmarkt en de onroerend goed markt in zijn algemeen. Reden hiervan is dat de diverse risico’s t.a.v. onroerend goed markt mede bepaald wordt door  onzekere factoren (zoals bijvoorbeeld maatregelen die door de overheid nog bekrachtigd moeten worden zoals Hypotheekaftrek, Overdrachtsbelasting, Hypotheekrente, Woningen voorraad en overige macro-economische factoren zoals economische groei, fiscaal klimaat, conjunctuur ). Desalniettemin wordt alle kennis en vaardigheden die Van Mameren Makelaardij tot haar beschikking heeft, steeds aangewend om alle getoonde informatie van diverse onroerend goed objecten op een objectieve en heldere manier weer te geven op de website.

Het materiaal van Van Mameren Makelaardij wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en vormt geen uitnodiging of aanbod tot het kopen of verkopen van onroerend goed objecten. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en naar het oordeel van Van Mameren Makelaardij een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op deze website, kan Van Mameren Makelaardij er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. Hoewel er naar gestreefd wordt de opgenomen informatie en opinies naar redelijkheid te actualiseren, kan het zijn dat dit door regelgeving, compliance-voorschriften of andere oorzaken niet mogelijk is. De in dit materiaal opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, en getoonde verkoopprijzen van diverse onroerend goed objecten gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving.

Van Mameren Makelaardij is aangesloten bij de erkende taxatie-organisatie NWWI en  VastgoedCert en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
Van Mameren Makelaardij noch betrokken medewerkers van Van Mameren Makelaardij kunnen voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen, financiële gevolgen en uitkomsten daarvan niet instaan. Van Mameren Makelaardij geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Van Mameren Makelaardij aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.”

Van Mameren Makelaardij brengt al zijn aanbod onder eigen naam bij Funda.nl en is aangesloten bij de vastgoed brancheorganisatie NVM.
Wilt u in contact komen met Van Mameren Makelaardij kunt u ook bellen naar 06-51098008 of een e-mail sturen naar info@vanmamerenmakelaardij.nl